Doç.Dr.
Şakir GÖRMÜŞ
Birim
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Ekonometri Bölümü
İletişim
+90 (264) 295 54 54